Plačilo je bilo uspešno

Vaše plačilo je bilo uspešno. V kratkem boste na mail dobili navodila za dostop do Facebook skupine.

Se vidimo!